O NÁS

Profil společnosti

Centrum dotací utváří skupina zkušených poradců a manažerů, odborně specializovaných na:

 • dotace a EU fondy
 • právní služby
 • daňové a finanční optimalizace
 • veřejné zakázky a výběrová řízení dodavatelů
 • nemovitosti a stavebnictví (projektování, povolování, realizace, správa, investice)
 • bankovní úvěry a jiné formy financování
 • komplexní manažerský a poradenský servis u investičních projektů
 • Nabízíme zkušenost, unikátní know-how, kontakty a komplexní servis pro investiční projekty. Doposud jsme úspěšně realizovali desítky různorodých projektů v celkové hodnotě přesahující stovky milionů korun. Všechny námi připravované projekty mají dosud 100% úspěšnost ve schválení dotace.

  Disponujeme rozsáhlým týmem specialistů nejrůznějších profesí. Naši projektoví manažeři mají více jak 10 let zkušeností s dotacemi.

  Naši hlavní klientelu tvoří podnikatelé všech velikostí. Často pomáháme též poskytovatelům sociálních služeb (DPS, sociální bydlení atp.), ale i jiným neziskovým organizacím (např. školská zařízení). Našimi obvyklými klienty jsou také vlastníci domů (rodinné, bytové domy, SVJ) a v neposlední řadě též obce a města. Významnou skupinou jsou privátní investoři, kterým pomáháme jejich záměry finančně zefektivnit (dotace, daňová optimalizace atd.) a také patřičně ochránit před možnými riziky (právní servis atd.).

  Naší nejcennější doménou je komplexnost. Pro naše klienty běžně zajištujeme veškeré související služby potřebné ke zdárnému dokončení projektu. Mimo získání dotace dokážeme nastavit optimální právně daňovou strukturu pro investiční projekt, pomoci se získáním stavebního povolení, zajistit bankovní úvěr nebo zprostředkovat vhodného dodavatele (stavební firmy, advokátní kanceláře, daňoví poradci, notáři, energetičtí auditoři, projektanti a architekti, odhadci nemovitostí a mnoho dalšího).

  Hlavní působiště firmy se nachází v Praze a Příbrami, služby však běžně poskytujeme v rámci celé ČR.

  Proč zvolit právě nás?


  Generic placeholder image

  Zkušenosti

  • Naši poradci mají více jak 10 let zkušeností v oblasti dotací, zajištovaly již desítky projektů v hodnotách stovek milionů Kč  Generic placeholder image

  Úspěšnost

  • Stále si držíme 100% úspěšnost ve schválení dotace u námi připravených projektů. Toto číslo hodláme zachovat.  Generic placeholder image

  Komplexnost

  • Mimo zpracování dotačních žádostí zajistíme i veškeré související služby a činnosti. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou odborníků a umíme zadat a řídit jejich práci.  Generic placeholder image

  Spolehlivost

  • Velmi dbáme na dodržování veškerých termínů a závazků. Naše slovo platí. Od našich klientů však striktně vyžadujeme totéž.  SLUŽBY

  Co nabízíme našim klientům?


  Nezávazná konzultace záměru

  • Zcela nezávazně zhodnotíme Vaše investiční záměry a plány
  • Vyhledáme dostupné dotační programy a vysvětlíme jejich fungování
  • Připravíme předběžný rozpočet a časový plán realizace záměru

  Dotační poradenství

  • Kompletní zpracování žádosti o dotaci
  • Zajištění všech potřebných příloh žádosti o dotaci
  • Zajištění všeho potřebného pro schválení, čerpání a udržení dotace

  Veřejné zakázky, výběrová řízení

  • Zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně smlouvy
  • Organizace a administrace celého průběhu řízení

  Právní služby

  • Nastavení vhodné korporátní struktury pro realizaci investičních projektů
  • Zpracování smluv v obchodním styku
  • Spolupracujeme s celou řadou advokátů úzce specializovaných v různých oblastech práva

  Projektování a inženýring staveb

  • Návrh technického řešení stavby
  • Zpracování projektové dokumentace stavby
  • Získání stavebního povolení, kolaudace, atd.
  • Rozpočet nákladů stavby, energetické posudky / audity

  Organizační management projektu

  • Zajistíme veškeré činnosti od přípravy až do vyplacení dotace
  • Dodáváme celý projekt „na klíč“
  • Sestavíme potřebný tým odborníků a zajistíme efektivní organizaci jeho práce
   • Architekti, inženýři a projektanti stavby
   • Energetičtí auditoři
   • Právní a daňoví poradci
   • Další odborníci různých profesí

  Klienti

  Je nám ctí pomáhat našim klientům


  • Máme zkušenosti s malými, středními i velkými podniky, a to zejména v níže uvedeném rozsahu.

  • Dotační poradenství v programech pro podnikatele (OPPI, OPPIK, OPŽP)

  • Dotace na výstavbu a rekonstrukci nemovitostí, pořízení technologických zařízení a strojů, energetické úspory, investice do obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, vodní elektrárna, tepelná čerpadla, atd.), odborná školení a rekvalifikace personálu, aj.

  • Výběrová řízení dodavatelů, zadávání veřejných zakázek, zajištění založení obchodních korporací, zpracování smluv v obchodním styku a jiné právní poradenství

  • Zajištění projektové dokumentace stavby a inženýring, včetně vydání stavebního povolení

  • Úvěry, pojištění, Energetické posudky, a mnoho dalšího

  • Dotační poradenství v programech Zelená úsporám, Kotlíkové dotace, aj..

  • Dotace na zateplení domu, výměnu oken, solární panely, nové zdroje vytápění, tepelná čerpadla, aj..

  • Zajištění úvěrů, pojištění nemovitostí, zpracování smluv, energetické audity, projektové dokumentace, rozpočty, aj..
  • Máme zkušenosti s vlastníky bytových domů (včetně SVJ, družstev), a to zejména v níže uvedeném rozsahu.

  • Dotační poradenství v programech IROP, Zelená úsporám, Národní programy MMR, Jessica, Kotlíkové dotace aj..

  • Dotace na zateplování domů, výměnu oken, výměnu zdroje vytápění, solární panely, fotovoltaiku a tepelná čerpadla, atd.

  • Prezentace projektového záměru pro výbory a shromáždění SVJ.

  • Úvěry, výběrová řízení, pojištění nemovitosti, energetické posudky, projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudace, atd.
  • Máme zkušenosti s NNO v oblasti školství (soukromé i veřejné školy) a v oblasti sociálních služeb (soukromé i městské organizace), a to zejména v níže uvedeném rozsahu

  • Dotační poradenství v programech IROP

  • Dotace na výstavbu a rekonstrukci nemovitostí, pořízení pomůcek a vybavení, zateplování a energetické úspory, aj.

  • Úvěry, výběrová řízení, pojištění nemovitosti, energetické posudky, projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudace, atd..
  • Máme zkušenosti s obcemi a městy, a to zejména v níže uvedeném rozsahu

  • Dotační poradenství v programech IROP, OPŽP, MAS, aj.

  • Dotace na rekonstrukci nemovitostí, infrastrukturu, energetické úspory, atd.

  • Zadávání veřejných zakázek a jiné právní poradenství

  • Zajištění projektové dokumentace stavby a inženýring, včetně vydání stavebního povolení

  • Úvěry, pojištění, Energetické posudky, a mnoho dalšího

  Dotace

  Zvolte segment:


  Dotační programy:OPPI, OPPIK, OPŽP, Praha pól růstu
  Dotace pro:Podnikatelé
  Výše dotace: až 90 %
  Účel dotace:
  • Pořízení pozemků a budov
  • Rekonstrukce, úpravy a modernizace budov
  • Novostavba, přístavba, nástavba budov
  • Stroje, technologie a zařízení
  • Energetické úspory
  • Nové zdroje vytápění
  • Fotovoltaika
  • Výzkum a vývoj
  • Software, datová centra, IT
  • Vodní elektrárny
  • Bioplynové stanice
  • Úpravny vody
  • Nakládání a recyklace odpadů
  • A mnoho dalšího..
  Dotační programy:OPŽP, IROP
  Dotace pro:Obce a města, příspěvkové a jiné organizace
  Výše dotace:
  Účel dotace: Operační program Životní prostředí
  • efektivní využívání zdrojů (vody,tepla, elektřiny), zateplení veřejných budov a snížení energetické náročnosti
  • pořízení a rekonstrukce nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů,
  • podpora recyklace a nákupu úsporných technologií
  • sanace ekologických zátěží a zlepšení stavu životního prostředí.
  Integrovaný regionální operační program
  • sociální služby, sociální bydlení
  • rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu (silnice II. a III. Třídy)
  • podpora oblastí kulturního odvětví a inovativní formy cestovního ruchu,
  • snížení energetické náročnosti veřejných budov,
  • podpora nízkouhlíkových strategií,
  • rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví,
  • rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
  • integrovaný rozvoj měst a území rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy
  • podpora pořizení plánovací a územní dokumentace krajů a obcí.
  Dotační programy:Zelená úsporám, kotlíková dotace, dešťovka, národní programy MMR
  Dotace pro:Vlastníky rodinných domů a bytových domů, SVJ nebo bytová družstva
  Výše dotace:Až 90%
  Účel dotace:
  RODINNÉ DOMY
  • Zateplení domu
  • Výměna oken a dveří
  • Tepelná čerpadla
  • Nový kotel
  • Fotovoltaické a solární panely
  BYTOVÉ DOMY:
  • Zateplení domu
  • Výměna oken a dveří
  • Nový kotel
  • Fotovoltaika, solární panely
  • Pořízení výtahů
  • Bezbariérové přístupy
  • Regenerace sídlišť
  Dotační programy:IROP, národní dotační programy
  Dotace pro:sociální služby, školy a školky (soukromé i veřejné),
  Výše dotace:Až 90 %
  Účel dotace:
  • Vytvoření sociálního bydlení
  • Mzdy sociálních pracovníků
  • Investice do nemovitostí
  • Pořízení školících pomůcek a vybavení
  • Pořízení, výstavba nebo rekonstrukce budov školy či školky  Kontakty

  Neváhejte nás kontaktovat

  CENTRUM DOTACÍ:


  Pobočka - Praha
  CDO grants s.r.o.
  Rybná 716/24, 110 01 Praha I
  IČO: 05640890

  Pobočka - Příbram
  CIFIS s.r.o.
  nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram I
  IČO: 01653768

  Kontakty:

  + 420 608 964 700
  centrum@dotaci.eu
  [twitter.com/CentrumDotaci]

  Vedení společnosti:

  Bc. Přemysl Ptáček
  ptacek@cifis.eu
  + 420 608 964 700
  mapa